Eleven Táj Természetvédő és Kulturális Egyesület


Az Egyesület céljai:

A Szigetköz természeti és kulturális értékeinek védelme, biológiai sokféleségének, fenntartható fejlődésének, a terület magasabb szintű védettségének elősegítése, fenntartása.

A leromlott állapotú természeti területek rehabilitációjának elősegítése.

A környezettudatos oktatás támogatása.

A minőségi, természetkímélő ökoturizmus szervezése, fejlesztése, támogatása.

A néphagyományokhoz köthető kulturális értékek fennmaradásának támogatásaAz egyesület tevékenységei:

A céljai megvalósítására szolgáló, alapcél szerinti tevékenységek:

Tevékenykedik a természeti értékek felkutatása, ezeknek a természeti értékeknek ismeretterjesztő előadásokon, kiállításokon, táborokban, kiadványokban történő bemutatása terén.

Környezeti nevelő tevékenységéhez oktatóközpontot tarthat fent és üzemeltethet.

Környezetvédelmi és természetvédő tevékenységet folytat az eredeti szigetközi parti és vízi környezet megóvása, ahol lehetséges, visszaállítása érdekében, a károsító tevékenységek (zuglerakók, szennyező helyek, stb.) megelőzése, feltárása
és megszüntetése céljából önálló, kezdeményező lépéseket tesz.

Az igényes, környezetkímélő turizmus, elsősorban öko-turizmus megteremtése és népszerűsítése érdekében szerződéseket, együttműködési megállapodásokat köt a helyi önkormányzatokkal, környezetvédelmi hatósággal, nemzeti park igazgatósággal, vízügyi, erdészeti és más szervekkel.

A természethez és népi kultúrához köthető rendezvényeket szervez, melyekkel a természet értékeinek megőrzésén túl a néphagyományokat is ápolja. Lehetőséget nyújt ezen rendezvények megszervezésére és lebonyolítására. Ehhez köthetően
közművelődési megállapodást is köthet önkormányzatokkal.

A vadkempingezés megszüntetése, turista szálláshelyek környezetbarát üzemeltetése céljából (napkollektor, napelem, szélkerék, komposzt wc, szelektív hulladékgyűjtés stb.) népszerűsíti ezeket a korszerű megoldásokat, ilyen közösségi célú, nem kereskedelmi szálláshelyet
maga is üzemeltethet, túrákat szervezhet és vezethet.
       
Megtesz minden olyan egyéb intézkedést és megköt minden olyan egyéb megállapodást,
amely az egyesület fenti céljaival összhangban van, azok elősegítését szolgálja,
és amelyet jogszabály vagy az egyesület alapszabálya nem tilt.


Elérhetőségeink

Cím:

9200 Mosonmagyaróvár, Árpád u. 61. A.ép.

Telefon:

06-20/9317-331

E-mail:

info@eleventaj.hu

Made with Mobirise